ธัญญมณี

   กว่า 40 ปีของการดำเนินธุรกิจ….เจียระไนอัญมณี เรามุ่งมั่นในการนำเสนออัญมณีที่มีทั้งมาตรฐานคุณภาพ ความสวยงาม และมาตรฐานด้านราคา ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของอัญมณี ความละเอียดในการคัดสรรของผู้เชี่ยวชาญ และความชำนาญในการเจียระไน ทำให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจอัญมณีที่แท้จริงตลอดมา เมื่อท่านมายังเรา ท่านจะพบกับอัญมณีแท้ ที่มีคุณภาพซึ่งเราได้คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เพชร และอัญมณีหายากชนิดอื่น

   ด้วยความพร้อมในอัญมณีคุณภาพ ความประณีตในการออกแบบ ผนวกกับความชำนาญของช่างฝีมือ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับในคุณภาพของเครื่องประดับอัญมณีแท้ตลอดมา นอกจากเราจะได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจากทั้งหน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ทั้งระดับจังหวัด และในระดับประเทศ อาทิ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี เรายังได้รับการรับรองเป็นสินค้า Otop Product of Champion อย่างตลอดต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

"เรากล้ารับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น

        ท่านจึังมั่นใจได้ว่าจะได้รับ        

เครื่องประดับอัญมณีแท้ที่มีคุณภาพดีอย่างแท้จริง"

 

   ด้วยความคระหนักดีว่าอัญมณีนั้นล้ำค่ายิ่งกว่าต่อจิตใจของท่านและคนสำคัญของท่าน ทำให้เราไม่เคยหยึดนิ่งในกาาคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้สอยอัญมณีที่หลากหลาย เราจึงจัดเตรียมทั้งอัญมณีแท้ทุกชนิด เครื่องประดับอัญมณีแท้ และเครื่องตกแต่งที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษไม่ซ้ำใคร ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ…..

บริษัท SSN Sale and Distribution จำกัด 29/1-2 ถ. อัญมณี ต. วัดใหม่ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000 โทร: 6639-312-984, 039-322099, 039-313367 Mobile:084-146-2227 Fax: 039-321-558 Email: support@thanyamanee.com
Top